Malpica
limpeza viaria

Limpeza viaria

O Centro Especial de Emprego Aspaber leva a cabo a limpeza viaria do Concello de Malpica de Bergantiños dende xuño de 2013.  


O obxecto do contrato é a prestación dos seguintes servizos de limpeza urbana:  

  • Limpeza viaria, barrido e baldeo.
  • Limpeza de papeleiras, carteis e pintadas.  

A duración do contrato é de dous anos, podendo prorrogarse por acordo expreso das partes por un prazo dun ano, cun máximo de dúas prorrogas.


Limpeza viaria