ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

Transporte

  • Texto de lectura de fácil comprensión (picar para ler)

    +
Transporte

A través do  Servizo de transporte a entidade atende a usuarios que proveñen de 15 concellos distintos, por este motivo o Centro conta cunha ampla rede de transporte, precisando tanto de medios propios como cantratados para levar a cabo os desprazamentos de ida e volta dos usuario/as dende o seu domicilio ata o centro dende os puntos da ruta establecidos e tendo en conta a máxima cercanía ás súas vivendas.


Imaxes