ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

Presentación

Novas

Centros

Centro de día

Centro de día

Actuacións encamiñadas a mellorar ou manter o nivel de autonomía persoal.

Centro ocupacional

Centro ocupacional

Actuacións orientadas á preparación e integración laboral e á promoción da autonomía persoal dos usuarios.

Centro Residencial

Centro residencial

Aloxamento e atención integral ás persoas con dificultades para a permanencia no seu fogar.

Fachada principal Centro Educativo

Centro Educativo

Actuacións encamiñadas a desenvolver as capacidades do alumno/a ó máximo co fin da integración educativa, social e laboral.


A Asociación

A Asociación de Pais de Discapacitados Psíquicos de Bergantiños (Aspaber) é unha asociación que nace para atender a un grupo de persoas con discapacidade mental e ás súas familias, axudándoas nas súas tarefas e a convivir con outras persoas.

Ler máis »

Programas

Aprender a usar o tempo libre e fomentar a partipación en actividades lúdicas: dentro do centro, actividades deportivas, campamentos de verán ... para favorecer a integración social e o desenvolvemento persoal.

Ler máis »

Servizos

Fisioterapia

Fisioterapia

Aborda problemas de saúde dende o punto de vista da rehabilitación física.

Ler máis »

Atención psicolóxica

Atención psicolóxica

Apoio psicolóxico aos usuarios/as mediante programas de modificación de conducta ou de instrumentos de avaliación entre outros

Ler máis »

Logopedia

Logopedia

Estimulación da comunicación mediante a linguaxe ou a través  doutro sistema

Ler máis »

Traballo social

Traballo social

Orienta, informa e asesora ás familias co fin de dar resposta as súas necesidades

Ler máis »

Axuste persoal e social

Axuste persoal e social

Presta apoio  para desenvolver e mellorar as capacidades, conductas e habilidades persoais e sociais

Ler máis »

Comedor

Comedor

Con este servizo ofrécese aos usuarios/as un menú san e equilibrado baixo a supervisión dunha nutricionista

Ler máis »

Transporte

Transporte

Lévase a cabo o desprazamento de ida e volta dos usuarios/as ao centro en autobuses e furgonetas adaptadas

Ler máis »