ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

Atención psicolóxica

  • Texto de lectura de fácil comprensión (picar para ler)

    +
Atención psicolóxica

Este servizo ofrece atención ós usuarios con alteracións psicolóxicas que inciden na afectividade, conducta ou estado cognitivo. Aborda diferentes aspectos:

  • Elaboración de programas de modificación de conducta
  • Apoio psicolóxico en situación de estrés, ansiedade, duelo
  • Reducción de conductas non desexadas e incremento de conductas apropiadas
  • Acompañamentos e elaboración de informes para especialistas
  • Deseño, aplicación e avaliación de intrumentos de avaliación psicolóxica