ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

Traballo social

  • Texto de lectura de fácil comprensión (picar para ler)

    +
Traballo social Acompañamentos ao centro de saúde

O servizo de Traballo Social e Atención a Familias ten por obxetivo ofrecer a todas as familias orientación, información e asesoramento para así encontrar resposta ás súas necesidades. Como parte da vida asociativa, tamén se trata de fomentar a cooperación e intercambio de experiencias no Grupo de Familias, e organización de diversas convivencias: sardiñada, xantar de Nadal...   Entre as actuacións máis importantes que coordina este servizo están:

  • Información, orientación e asesoramento a familias
  • Xestión de recursos sociais: incapacitacións, asesoramento xurídico, respiros familiares, prestacións, revisión de certificados de minusvalía…
  • Acompañamentos: médicos, enfermaría, xestión bancaria, INEM, seguridade social
  • Adultos sós: compras, visitas domiciliarias.


Imaxes