ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

Axuste persoal e social

  • Texto de lectura de fácil comprensión (picar para ler)

    +

Servizo que presta o apoio para o desenvolvemento e mellora das capacidades, conductas e destrezas persoais e sociais, que permitan a máxima integración socio-laboral. Trabállanse actividades relacionadas con: 

  • Habilidades académico – funcionais
  • Hábitos de alimentación e comedor
  • Actividades de aseo e hixiene
  • Actividades de vida no fogar
  • Actividades Terapeuticas – Rehabilitadoras
  • Habilidades adaptativas : utilización da comunidade, habilidades sociales, autodirección, seguridade e saúde, ocio e tempo libre…


Imaxes