ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

Comedor

  • Texto de lectura de fácil comprensión (picar para ler)

    +
Comedor

A través do servizo de comedor a entidade facilita un menú san e equilibrado que garantiza unha boa alimentacón dos usuarios do Centro. Dende o servizo de cociña, e baixo a supervisión dunha nutricionista elabóranse os menús que constan dun primeiro prato, segundo prato e sobremesa; a planificación destes menús mensuais tamén son enviados ás casas dos usuario/as.

Tamén se elaboran menús especiais para aqueles usuario/as que por prescripción médica necesitan calquera tipo de dieta ou réxemen alimenticio. O comedor consta de tres turnos, nos cales os profesionais do centro prestan apoio que permite traballar hábitos e habilidades relacionados coa alimentación dos usuario/as.