ASPABER S.L
CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO

A Brea, s/n
15102 Carballo (A Coruña)


Teléfono:
+34 981 702 606
Fax: +34 981 755 888
E-mail: aspaber@aspaber.com


Formulario de contacto

Os campos marcados con * son obrigatorios
A recepción de currículums vitae levarase a cabo de forma presencial na sede da entidade sita en Lg. A Brea s/n 15102 Carballo - A Coruña.

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable: ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER)
Finalidade: Xestionar as solicitudes de información que se realizan a través da páxina web.
Lexitimación: O consentimento prestado.
Destinatarios: Non se realizarán cesións de datos.
Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, a revogar o consentimento prestado e a presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.
Información adicional: Toda a información facilitada poderá atopala ampliada na información adicional que está á súa disposición neste enderezo