Carpintería

Capacidade de resposta para atender producións seriadas ou encargos individuais

Escaiola

Traballos por encargo, adaptación de referencias propias, creación de modelos exclusivos ...

Hostalería

Panos de mesa para uso en comedores de empresa, escolares ou no sector da hostalería