Manipulados corporativos

Xestión integral do proceso desde a recepción do material ata a saída de almacén.
Realizamos:

  • Ensobrado e etiquetado
  • Envasados e retractilados
  • Reconto e inventariado
  • Almacenaxe
  • Envíos postais (nacionais, internacionais)
  • Produtos por encargo
* Xestión de pedidos: 200 und/día. Transporte propio


Imaxes