Arranxo de bancos, papeleiras, valos…            

Realízase todo tipo de reparación de mobiliario urbano pasando pola retirada do mobiliario, arranxo e colocación unha vez reparado.


Imaxes