Pintado de marcas viais e substitución de sinais verticais de tráfico.            

Fanse traballos de pintado / repintado de sinalización horizontal e substitución de sinalización vertical de tráfico, afectados polo vandalismo ou o deterioro ambiental.


Imaxes