17 de novembro de 2023

A Asociación ASPABER aposta pola Formación Dual Adaptada para persoas con capacidades diferentes Xornada de promoción da FP Dual no Polígono de Carballo

ASPABER está levando a cabo o proceso de selección, para ocupar 10 prazas, destinadas a participar no novo curso 2023-2026 de formación dual para persoas con diversidade intelectual, no perfil de “Limpeza de superficies e mobiliario en oficinas e locais”

A Asociación ASPABER, a través do seu Centro Especial de Emprego, busca a cualificación profesional das persoas traballadoras con diversidade intelectual, nun réxime de alternancia da actividade laboral no Centro Especial de Emprego coa formación recibida no marco do sistema de Formación Profesional.

A través deste programa os alumnos/as recibirán formación teórico-práctica, cun contrato de traballo a media xornada. Ó finalizar o curso os aprendices recibirán o seu respectivo certificado de profesionalidade de nivel 1 (CP1-básico). Un certificado que lle permitirá acceder e promocionar a outros cursos de nivel superior e os dotará dunha maior capacitación para posibilitar unha inserción laboral.

A metodoloxía que se aplica nesta iniciativa formativa de “Aprender a facer facendo”, facilita a adquisición de coñecementos, potenciando as capacidades e destrezas a nivel individual, adaptando os apoios e respetando o ritmo de aprendizaxe en función das características persoais de cada aprendiz.

Por iso dende ASPABER queremos continuar con esta aposta de futuro, porque cremos que a diversidade enriquécenos e suma capacidades.

As persoas interesadas en recibir esta formación, e que teñan un grado de discapacidade intelectual igual ou superior ó 33%, poden recibir máis información chamando ó teléfono 981 702 606 ou escribindo á dirección de correo electrónico: aspaber@aspaber.com


Ligazóns